WIESŁAW JAMIOŁKOWSKI
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Ekspert i menager branży energetycznej z bogatym doświadczeniem w obszarze eksploatacji obiektów energetycznych, zarządzaniu ochroną środowiska, doradztwie strategicznym i Korporacyjnej Odpowiedzialności Biznesu. W początkowym okresie swojej kariery zawodowej piastował funkcje operacyjne, by następnie podjąć się zarządzania strategicznego ochroną środowiska.  Przez lata związany z energetyką zawodową w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Doświadczenie we wprowadzaniu zasad  Korporacyjnej Odpowiedzialności Biznesu zdobywał współpracując przy licznych inicjatywach samorządowych. Inicjator i autor koncepcji likwidacji składowisk odpadów paleniskowych w Warszawie z wykorzystaniem synergii budowy „Mostu Północnego”, Południowej Obwodnicy Warszawy, zagospodarowania ziemi z budowy Oczyszczalni „Czajka” czy budowy  drugiej linii warszawskiego metra. Uczestnik prac nad warszawskim programem otwarcia Miasta na Wisłę. Uczestnik programu rewitalizacji Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie. Aktualnie specjalizuje się w doradztwie na rzecz poprawy efektywności energetycznej i ograniczaniu oddziaływań środowiskowych z wykorzystaniem środków pomocowych. Absolwent studiów MBA.

Facebook
Twitter
LinkedIn