Mgr Michał Marek – posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia pionami finansowymi oraz technicznymi. Od 2008 roku pełni funkcję Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjno–Technicznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie nadzoruje wielomilionowe inwestycje oraz zarządza infrastrukturą uniwersytecką wraz z aparaturą badawczą i naukową. Doświadczenie zdobywał, pracując między innymi w takich instytucjach jak Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Łódzka Regionalna Kasa Chorych, Ministerstwo Zdrowia, czy Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka. Jest specjalistą w zarządzaniu finansami i inwestycjami. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, dyplomowany audytor wewnętrzny.

Facebook
Twitter
LinkedIn