Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od wielu lat związana zawodowo z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie zajmowała się między innymi oceną wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć o charakterze nie inwestycyjnym (ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, badania naukowe) jak i  inwestycyjnym, w tym również z zakresu efektywności energetycznej. Obecnie Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Łodzi pełniący rolę  „Doradcy Energetycznego”.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn