dr hab. inż. Joanna Ferdyn-Grygierek 

Stopień naukowy: dr hab. inż. nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w 2018 r. 

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej. W swojej pracy badawczej rozwija tematykę związaną z optymalnym kształtowaniem budynków i systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z punktu widzenia zużycia energii oraz jakości środowiska wewnętrznego. Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji z tego zakresu. W badaniach, oprócz pomiarów in-situ w budynkach, wykorzystuje zaawansowane techniki numeryczne z wykorzystaniem  programów do symulacji cieplnej budynków. Brała udział w wielu projektach badawczych zarówno jako kierownik jak i wykonawca. Jest autorką wielu opracowań i ekspertyz wykonanych dla partnerów przemysłowych. Od 1999 r. współpracowała z trzema biurami projektowymi wykonując kilkadziesiąt projektów instalacji wentylacji oraz centralnego ogrzewania budynków.

Facebook
Twitter
LinkedIn