mgr inż. Dariusz Koc, MBA Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Absolwent kierunku Teoria Konstrukcji na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w roku 1993. Absolwent studiów MBA, 2018. Od 1994 roku do chwili obecnej pracownik Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Posiada doświadczenie praktyczne w budownictwie związane z pracą na budowie i w biurach projektowych. Od 2001 roku posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych w nieograniczonym zakresie. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Absolwent i uczestnik studiów podyplomowych i szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu efektywności energetycznej.

Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych budynków. Autoryzowany audytor energetyczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Certified European Energy Manager (uprawnienia nadane w roku 2009 przez Polska-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej w ramach programu EUREM).

Członek Założyciel Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Członek Założyciel Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA).

W latach 2006 – 2018 wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu certyfikacji energetycznej budynków i auditingu energetycznego organizowanych przez Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Lubelską i Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Autor około 70 publikacji w prasie branżowej i popularnej obejmującej tematykę zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej w przemyśle i budownictwie oraz audytingu energetycznego.

Facebook
Twitter
LinkedIn