Dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. nadzw. PŁ, magister inżynier kierunku budownictwa i architektury. Audytor energetyczny i ekspert w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Obecnie zatrudniony w Katedrze Inżynierii Środowiska. Pełni funkcję Prezesa Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz przewodniczącego KT 179 ds. Ochrony Cieplnej PKN. Zajmuje się zagadnieniami fizyki budowli, efektywności energetycznej, jakości środowiska wewnętrznego, oświetlenia dziennego oraz budownictwa zrównoważonego. Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, w tym m.in. International Building Performance Simulation Association, International Association of Building Physics, International Association for Urban Climate. Jest autorem ponad 200 artykułów naukowych oraz współautorem 4 monografii.

Facebook
Twitter
LinkedIn