Dr n. med. Damian Tworek 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, adiunkt w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Onkologiczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbył staże naukowe w Holandii, Belgii i Kanadzie. Autor szeregu prac i doniesień dotyczących patomechanizmów astmy i POChP.

Facebook
Twitter
LinkedIn