Prof. nadzw. dr hab. n. chem. Bolesław T. Karwowski  

Kierownik Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W roku 1992 ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk  chemicznych w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. W 2006 uzyskał Habilitation à Diriger des Recherches z zakresu nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie J. Fouriera w Grenoble, Francja. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Pracował w Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, a od roku 2000 – w Akademii Medycznej, potem Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Był beneficjentem stypendium Rządu Duńskiego (1999r.), Japan Science Technology Agency (2003/04r.) oraz Unii Europejskiej  im. Marii Curie (2004/06r.). Obecnie prowadzi badania nad wpływem czynników środowiskowych na powstawanie uszkodzeń zespolonych kwasów nukleinowych oraz ich wpływem na procesy naprawcze DNA. W sferze głównych zainteresowań naukowych pozostają również: wpływ diety na zdrowie psychiczne, jakość i bezpieczeństwo suplementów diety oraz korzyści płynące ze spożywania produktów zwierających antyoksydanty (warzywa, przetwory owocowe, miody).

Facebook
Twitter
LinkedIn