Dr Anna Górczyńska, Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pracuje także w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz jest kierownikiem Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, WPiA, UŁ.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej. Do głównych zainteresowań dr Anny Górczyńskiej należy problematyka zamówień publicznych, ochrony środowiska, PPP i funduszy UE. Specjalizuje się w szczególności w tematyce zielonych i zrównoważonych zamówień publicznych. Realizowała także różnorodne krajowe i międzynarodowe badania naukowe finansowane m.in. z programu Horyzont 2020 (innowacyjne biousługi i bioprodukty). Dr Górczyńska jest doświadczonym wykładowcą akademickim (wykłady na uczelniach w Niemczech Włoszech, Wielkiej Brytanii i Chinach). Uczestniczyła wielokrotnie jako prelegent w międzynarodowych konferencjach m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Danii, Belgii, Chinach. Autorka publikacji naukowych oraz ekspertyz i opinii prawnych w szczególności z dziedziny zamówień publicznych, a także różnorodnych aspektów europejskiego prawa gospodarczego (m.in. ochrony środowiska, gospodarki wodnej).

Facebook
Twitter
LinkedIn