Alina Drapella-Hermansdorfer – architekt, profesor uczelniany, kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, od 2 kadencji wice przewodnicząca Komisji Architektury i Urbanistyki we wrocławskim oddziale PAN, członek KAiU PAN. Związana z problematyką zrównoważonego rozwoju oraz nurtem tzw. urbanistyki krajobrazowej. Brała udział w interdyscyplinarnych opracowaniach planistycznych poświęconych parkom narodowym (Świętokrzyski PN) i krajobrazowym (Załęczański PK, Książański PK), oraz pracach studialnych, jak studium granic Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego czy Strategia rewaloryzacji parku Szczytnickiego. Jest współautorką projektu parku Tysiąclecia, koncepcji ogrodu Chińskiego oraz parku Mamuta, realizowanego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Należy do grona członków założycieli kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (2000 r.), gdzie była pierwszą redaktorką czasopisma Architektura Krajobrazu. Na macierzystym Wydziale reprezentuje nurt architektury zrównoważonej, który pogłębia wraz z zespołem w ramach specjalnej ścieżki dydaktycznej (od 2013 r.). Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, promotorka 12 prac doktorskich o zbliżonej problematyce. Od roku 2000 organizuje zagraniczne seminaria wyjazdowe pn. „Krajobrazy XXI wieku”, od 2017 roku przewodniczy Radzie Osiedla Oporów, łącząc wiedzę teoretyczną z pracą na rzecz społeczności lokalnej (również jako członek Rady ds. Ekologii i Zieleni przy Prezydencie Wrocławia). Nagrodzona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Czas wolny spędza w gronie rodziny (i psa), najchętniej na spacerach lub podróżach.

Facebook
Twitter
LinkedIn