dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska 

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, realizator ponad 30 projektów naukowo-badawczych (w tym czterech projektów w ramach programów ramowych UE oraz 12 grantach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uczestniczka licznych, zagranicznych staży i stypendiów naukowych (m.in. w Paryżu, Montpellier, Sztokholmie, Nowosybirsku, Tarnopolu). Ekspert w zakresie zarządzania miastem i regionem, strategii rozwoju, stymulowania procesów innowacji.  W swoim dorobku posiada także liczne projekty o charakterze aplikacyjnym, realizowane we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowo-warsztatowe.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn