dr Agnieszka Rzeńca, adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy naukowej łączy tematykę ekonomiczną z ochroną środowiska, szczególnie w kontekście rozwoju zrównoważonego. Główne obszary zainteresowań to m.in.:  zasobooszczędne gospodarowanie miast, ekoinnowacje, gospodarka niskoemisyjnej, form współpracy w ochronie środowiska, polityki rozwoju jednostek terytorialnych. Współautorka wielu opracowań strategicznych dla samorządów lokalnych i regionalnych z zakresu ochrony środowiska, planowania zintegrowanego i rewitalizacji. Promotor nagradzanych prac magisterskich (m.in. „Plan gospodarki niskoemisyjnej jako instrument polityki miejskiej. Przykład miast Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego„, „Rozpraszanie zabudowy jako współczesny problem rozwoju małego miasta. Przykład Brzezin”„Rewitalizacja w miastach aglomeracji łódzkiej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego oraz Pabianic"). 

http://www.region.uni.lodz.pl/zespol/dr-agnieszka-rzenca/

Facebook
Twitter
LinkedIn